Undang-undang Penamatan, Konsep dan Praktikal

PERKARA –PERKARA  PENTING DALAM SALAHLAKU
  • Prinsip-prinsip dalam salahlaku
    • Prinsip dan Maksud dalam salah laku
    • Undang-undang yang berkaitan dengan salah laku
  • Prinsip-prinsip dalam  Natural Justice
    • Jenis salahlaku – iaitu Berat dan Ringan