Pengurusan Prestasi Pekerja & Disiplin di Tempat Kerja

Tujuan kursus ini ialah untuk menerangkan dan menunjukkan prestasi yang kurang memberangsangkan dan masalah displin tidak boleh diambil endah. . Cara-cara untuk mengurus disiplin boleh dipupuk dan dijaga , bila dan kenapa tidakkan displin diperlukan. Peserta didedahkan dengan displin yang berbentuk positif dan negatif, beberapa seksyen dalam undang-undang buruh yang berkaitan. Kursus ini juga memberi nasihat secara praktikal, bagaimana untuk mengatasi isu-isu semasa dan memberi informasi terkini